آموزش کامل وردپرس (نصب و راه اندازی)

آموزش کامل وردپرس (نصب و راه اندازی)

آموزش کامل وردپرس (نصب و راه اندازی)

این مجموعه شامل 8 قسمت می باشد که در آن مراحل نصب و راه اندازی ورد پرس به طور کامل توضیح داده شده است.

پس از یادگیری این مجموعه میتوانید به راحتی طراحی سایت را خودتان انجام دهید.